PELBAGAI DOMINASI KRISTIAN KUALA PENYU BERJALAN BERSAMA UNTUK YESUS DEMI KEHARMONIAN

Artikel oleh : Stella Eming

Gambar 1: Para peserta bergambar bersama sebelum memulakan perjalanan
Gambar 2: Kelihatan Fr.David Mamat(Gereja Kristian Katolik) turut berjalan bersama peserta yang hadir.

Kuala Penyu – 27 Ogos 2023, bertemakan Kekitaan dan Kesejahteraan, umat Kristian dari pelbagai dominasi di daerah Kuala Penyu telah membuktikan bahawa walaupun dengan pelbagai variasi  peyembahan kepada Tuhan, umat Kristian di daerah ini boleh bekerjasama dan sehati sejiwa bagi memastikan keharmonian kepelbagaian anutan umat Kristian tetap terpelihara.

Kejayaan Program Berjalan Untuk Yesus  anjuran Majlis Gabugan Gereja-gereja Kuala Penyu (MGGKP) yang disertai lebih daripada 300 umat itu telah berjalan bersama sejauh 3km di sekitar pekan tersebut, bermula dan berakhir di Dewan Terbuka Kebudayaan Kuala Penyu.

Sebelum acara berjalan pada petang itu dimulakan, terdahulu taklimat aktiviti perjalanan disampaikan oleh Sdra. Carol Sylvester, Pengerusi MPP bagi Gereja Katolik juga selaku Marshal  barisan hadapan bagi memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan semua umat terkawal. Doa pembukaan acara didoakan oleh Sdra. Johnny T (Kalvari) seterusnya pujian penyembahan yang diketuai oleh Sdra Jackson Juin (RC).

Pengerusi MGGKP, Sdra. Fredoline Babia (Anglikan) di dalam penyampaian Firman Tuhan dan ucapan beliau juga menekankan tentang Kesatuan dan Kesejahteraan.  Beliau mengharapkan agar kesatuan dalam Tuhan tetap dikekalkan dengan cara saling membantu, saling mendorong dan saling mengenali antara satu sama lain walaupun kepelbagaian aliran.  Pengerusi MGGKP itu juga mengisytiharkan Kesejahteraan Kuala Penyu yang cemerlang.

Pemimpin Pembangunan Masyarakat Kuala Penyu (PPM), Sdra Jepinus Kimuin, merangkap wakil Datuk Limus Juri, dalam ucapan beliau mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua aliran gereja yang terlibat sama dalam menjayakan program ini.  Beliau menyatakan bahawa, program ini amat bertepatan untuk semua gereja dan harap dapat dilaksanakan setiap tahun kerana dengan program seperti inilah misi Kesatuan dan Kesejahteraan dapat dipenuhi.  Beliau juga menyampaikan pesan agar mendidik anak-anak dengan memberikan pendidikan yang baik kerana anak-anak adalah penerus kejayaan, kemajuan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah, negeri maupun negara ini.

Acara Berjalan Untuk Jesus yang dilancarkan dan diisytiharkan oleh Sdra. Fredoline Babia pada petang itu lebih bermakna pada tahun ini yang mana umat berjalan sambil mengutip sampah sebagai tanda bahwa umat juga mau menjaga keharmonian dan keindahan alam sekitar.  Berdoa bersama untuk kesejahteraan daerah diadakan di kawasan pasar lama dan di tapak tamu di pekan tersebut sebagai simbolik kepada sertakanlah doa dalam perjalanan hidup kita.

Program tersebut berakhir pada jam 6.35 petang yang diakhiri oleh pujian syukur (RC) dan doa penutup oleh Sdra. Joseph Mailin (Pastor-SIB).

Sharing is caring!