PESAN SEMPENA PERAYAAN PASKA 2017

 Logo Keuskupan 1 copy

Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri-Nya kepada Petrus

(Luk 24:34)

Kepercayaan kita kepada Yesus yang sudah bangkit perlu kita ungkapkan melalui gaya hidup kita. Percaya kepada Kristus yang bangkit ertinya Dialah Tuhan hidup kita, menguasai fikiran, percakapan dan perbuatan kita. Seperti yang dialami Sto. Paulus, “yang hidup sekarang ini bukanlah aku, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku” (Gal 2:20).

Percaya kepara Kristus yang bangkit ertinya kita yakin bahawa Dia sungguh hadir mengasihi kita dan menyertai perjalanan hidup kita sehari-hari. Kasih dan kehadiran-Nya untuk kita membolehkan kita menjalin kesatuan dengan Dia (Yoh 15:4-5). Kristus hadir kepada kita melalui sesama kita manusia (Mat 18:20 ; 25:40); melalui sabda-Nya, sakramen-sakramen-Nya (Konstitusi tentang Liturgi Suci, No. 7). Kita dapat datang kepada Dia untuk mengalami penyembuhan (Mat 11:28) dan kekuatan iman (Luk 6:47-48) “Firman menjadi manusia dan tinggal antara kita” (Yoh 1:14) Yesus yang bangkit dan hidup menyertai kita sampai selama-lamanya (Mat 28:20).

Kerana semuanya ini maka perayaan Paska bukanlah satu perayaan “datang dan pergi” tetapi satu perayaan yang semangatnya menyertai, menguasai, menyemangati gaya hidup kita. Kebangkitan Kristus memberi harapan, keyakinan dan sukacita kepada kita yang menaruh kepercayaan kepada-Nya. Harapan dan sukacita yang menguasai hidup kita akan mendorong kita menjalankan hidup yang sentiasa berbudaya menyembah Tuhan, memantapkan iman  dan bertanggungjawab sosial, agar Yesus dapat dikenali, didengar dan disentuh melalui diri kita.

Apa untungnya kita percaya kepada Yesus? Dia datang, sengsara dan mati di salib dan bangkit dari mati untuk menyelamatkan kita dari kekuasaan dosa yang membawa maut. Yesus mengatakan bahawa kita akan mati dalam dosa kita jika tidak percaya kepada-Nya (Yoh 8:24).

Dunia pada masa ini mengalami banyak kejahatan kerana ramai manusia belum mengenal dan percaya kepada Yesus “Jalan, Kebenaran dan Kehidupan” (Yoh 14:6). Perayaan Paska ini adalah kesempatan kita sama-sama membaharui dan memantapkan kepercayaan kita kepada Yesus agar sentiasa dapat bersaksi bagi Dia melalui Identiti, Misi dan keyakinan kita kepada destinasi hidup yang dijanjikan Yesus bagi yang percaya kepada-Nya. Kristian sejati adalah orang-orang yang disemangati oleh kebangkitan Kristus, beriman, punya harapan dan cinta kasih serta hidup dalam sukacita Tuhan.

Dalam pesannya kepada para Belia bersempena dengan Hari Belia Sedunia ke-23 yang disampaikan pada 9 April (Hari Minggu Palma) Sri Paus Francis mengajak para belia supaya peka terhadap cabaran-cabaran masa kini dan rela dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran kehadiran-Nya agar mampu menjadi agen-agen untuk menjadikan dunia ini tempat tinggal yang baik. Sri Paus Francis mengambil Bonda Maria sebagai contoh saluran yang menghadirkan Tuhan di dunia ini (Luk 1:38).

Saya rasa supaya kita sentiasa mampu memihak kepada Tuhan dan bersaksi bagi Dia di manapun kita berada dan dalam apapun keadaan yang kita hadapi, kesatuan kita dengan Tuhan Yesus perlu kita utamakan (Yoh 15:4-5). Dengan akrabnya kesatuan kita dengan Yesus maka sudah tentu akan lahir cinta kasih kita terhadap Dia. Relasi yang akrab kita dengan Yesus sudah tentu akan mendorong kita berbangga dan setia dengan identiti kita selaku murid-murid Yesus yang sentiasa mahu berjalan bersama dalam semangat kekitaan dengan sehati sefikiran (KPR 4:32).

Kesatuan kita dengan Yesus akan mendorong kita berbangga dan setia dengan misi kita untuk hidup berbelas kasihan terhadap sesama seperti yang ditunjukkan Yesus (Luk 6:36) agar kita sentiasa menjadi mata, telinga dan tangan belas kasihan Tuhan. Kesatuan kita dengan Yesus akan mendorong kita sentiasa yakin kepada janji-janji Yesus bahawa percaya kepada Dia tidak akan merugikan kita (Yoh 3:16; 1Kor 15:58). Selaku murid-murid Yesus marilah kita teruskan komitmen kita untuk berjalan bersama berpusat kepada Kristus. Kita yakin Roh Kudus menolong, mengajar dan mengingatkan kita ajaran-ajaran Yesus (Yoh 14:26). Kita juga yakin Bonda Maria menyertai dan melindungi kita (Yoh 2:5; 19:26-27).

Selamat Paska!

 

 

+Bishop Datuk Cornelius Piong

Sharing is caring!