PERTOBATAN

Renungan Hari Minggu Biasa Ke 24 ( C )

Kel.32:7-11.13-14      1Tim.1:12-17      Luk. 15:1-32

 

Dalam Injil hari ini Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa diri benar dan tidak mahu bergaul dengan orang-orang berdosa.  Yesus memberikan tiga perumpamaan iaitu domba yang hilang, dirham yang hilang dan anak yang hilang.  Sambil menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Yesus melalui ketiga-tiga perumpamaan ini menyatakan betapa Allah itu sungguh berbelas kasihan terhadap orang berdosa.  Domba, dirham dan anak yang hilang itu adalah sesuatu/seseorang yang sungguh berharga, bernilai dan dikasihi sehingga dicari dan dinantikan kepulangannya.  Tentunya apabila ditemukan kembali, akan ada sukacita yang besar.  Betapa sukacita seorang bapa apabila anaknya pulang.

Di dalam kehidupan mungkin kita pernah merasa kecewa, patah hati, kerana beban hidup yang berat, kerana kegagalan yang pernah kita alami, mengalami jatuh dalam dosa dan sebagainya.  Kita lari dari Tuhan, mengasingkan diri dari komuniti setempat, menjauhkan diri dari gereja.  Malah mula meragukan kasih dan pertolongan Tuhan. Iman sudah mula goyah! Di dalam keadaan seperti inilah Yesus, yang penuh kasih, tidak menjauhi dan tidak meninggalkan kita. Dia tetap mengasihi kita.

Kita adalah peribadi-peribadi yang sangat berharga dan mempunyai nilai penting di mata Allah.  Oleh sebab itu, Allah sentiasa mencari dan menemukan kita untuk pulang di pangkuanNya. Kasih-Nya mengalahkan dosa kita. Walaupun kita selalu berbuat dosa, Dia tetap mengasihi.  Dia mencari dan mendapatkan kita. Yesus mengajarkan betapa besar sukacita Allah Bapa ketika anak-anakNya yang tersesat dan menjauhkan-Nya, kemudian bertobat dan kembali kepada Allah Bapa.

Bertobat adalah satu sikap yang mengubah arah kehidupan. Kita meninggalkan sifat-sifat lama yang menghalang kita untuk dapat menjalin hubungan yang baik dan akrab dengan Tuhan dan sesama.  Marilah datang kepada Allah yang penuh belas kasihan dan setia menunggu kepulangan kita.

SOALAN RENUNGAN

  1. Pernahkah anda kehilangan sesuatu benda yang berharga dan setelah beberapa lama anda telah menjumpai benda tersebut? Apakah perasaan anda?
  2. Bayangkan anda adalah “domba yang hilang” dan ditemukan oleh Yesus dan diletakkan di atas bahu-Nya. Bagaimanakah perasaan anda?

Sharing is caring!