MENJADI PELAKU FIRMAN

Renungan Hari Minggu Biasa Ke 15 ( C )

Ulg.30:10-14               Kol.1:15-20                  Luk. 10:25-37

 

Dalam Injil hari ini kita menyaksikan dialog antara seorang ahli Taurat dengan Yesus.  Si ahli Taurat yang memang arif tentang hukum bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal.  Perbualan itu menghala kepada hukum yang terutama dan utama; Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri.  Pertanyaan selanjutnya dari ahli Taurat tentang siapakah “sesamaku” membawa kepada pencerahan Yesus tentang “sesamaku manusia” dengan menceritakan sebuah cerita.

Yesus menceritakan kisah seorang Yahudi yang menjadi mangsa rompakan, dipukul hingga setengah mati di satu jalan yang memang terkenal bahaya. Seorang imam melalui tempat itu dan melihatnya, tetapi dia tidak menolong. Kemudian, datang seorang Lewi. Dia juga tidak berbuat apa-apa malah menyimpang ke jalan lain, mungkin kerana takut mengambil risiko dan memikirkan keselamatannya sendiri. Akhirnya, datanglah seorang Samaria.

Orang Samaria itu menghentikan keledainya, dan dengan sepenuh hati menghulurkan tangannya membantu si mangsa.  Dia tidak peduli dengan perbezaan sosial, politik, dan agama. Dia juga tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Apa yang dilihatnya adalah orang yang memerlukan pertolongan. Baginya, orang yang telanjang, terluka, dan setengah mati itu adalah sesama yang memerlukan pertolongan. Dia bersedia membayar segala biaya yang diperlukan dan memastikan orang itu sembuh sepenuhnya.

Yesus mengajarkan tuntutan yang melampaui Hukum Taurat, “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.” Justeru, Yesus menegaskan bahawa tidak ada orang yang bukan sesama. “Sesama” bukanlah soal ikatan darah, yang sebangsa atau status yang sama. “Sesama” di sini ialah mereka yang menderita, tertindas, orang miskin yang memerlukan tindakan nyata dari kita. Janganlah kiranya kita seperti Imam, Lewi itu atau si ahli Taurat itu.   Imam dan orang Lewi mengetahui dengan baik perintah Allah ini, dan si ahli Taurat dapat menafsirkannya. Bezanya, mereka hanya sekadar mengetahui, memahami malah mahir mentafsir segala Firman Tuhan, sedangkan orang Samaria itu dengan melaksanakan kasih menunjukkan bahawa dia meng-“hidup”-i hukum itu. Dia telah menjadi Pelaku Firman.

“Pergilah, dan perbuatlah demikian!”. Di sini Yesus menegaskan bahawa untuk memperoleh hidup kekal (keselamatan) tidak cukup jika secara teori kita mengerti kehendak Tuhan namun tidak melakukannya. Kita harus menjadi pelaku Firman.

Dalam Perwartaan Apostolik Sri Paus Francis sempena Tahun Suci Berbelas Kasih (Papal Bull-MISERICORDIAE VULTUS),  kita diajak untuk menunjukkan belas kasihan kepada sesama.  Sri Paus mengharapkan, Dalam Tahun Suci ini, kita mengharapkan pengalaman membuka hati kita untuk mereka yang tinggal di pinggiran masyarakat…”  Seterusnya Sri Paus Francis menyeru sepanjang Tahun Suci ini kita:

“…dapat merenungkan karya jasmani mahupun rohani dari belas kasihan. Karya jasmani belas kasihan: memberi makan orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, memberi pakaian orang yang telanjang, menyambut orang asing, menyembuhkan orang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara, dan menguburkan orang mati. Dan janganlah kita melupakan karya rohani belas kasihan: menasehati orang yang bimbang, mengajari orang yang tidak berpengetahuan, menegur orang-orang berdosa, menghibur orang yang menderita, mengampuni kesalahan, menanggung dengan sabar mereka yang berbuat jahat kepada kita, dan mendoakan orang yang hidup dan yang mati”(MV no.15). 

SOALAN RENUNGAN

 

  1. Sempena Tahun Suci Berbelas Kasihan ini, setiap keuskupan telah menyediakan tempat untuk ziarah. Sudahkah anda melakukan ziarah sempena Tahun Suci Berbelas Kasihan ini?
  2. Di antara Tujuh Karya Rohani Belas Kasih dan Tujuh Karya Jasmani Belas Kasih, manakah yang ingin anda lakukan sempena Tahun Suci Berbelas Kasih ini?

Sharing is caring!