KEMENANGAN MELALUI ROH KUDUS

HARI MINGGU BIASA KE – 16 ( A )

Bc. 1. Keb 12:13,16-19            Bc.2. Rom 8:26-27      Bc.3. Mat 13:24-43

Hidup manusia selalu dalam keadaan tegang, terutama tentang hidup dalam Roh atau hidup di luar Roh.  Hidup dalam Roh bererti hidup dalam terang Tuhan, sementara hidup diluar Roh adalah hidup dalam kegelapan.  Dalam situasi ini manusia selalu jatuh kerana kelemahan manusia.  Namun, rahmat pertobatan dan pengampunan sentiasa diberikan Allah.

Kemenangan Melalui Roh Kudus

Ada orang yang berpikiran bahawa hidup ini adalah sebuah perlumbaan. Semua orang, siapapun itu berada dalam satu perlumbaan menuju suatu tujuan (cita-cita, impian dan harapan). Kerana itu semua orang bertungkus-lumus untuk memajukan dirinya untuk mencapai kemenangan hidup. Kononnya kemenangan itu akan tercapai jika cita-cita atau impian tercapai. Ada yang menjadi kaya raya, ada yang menjadi orang terhormat, ada yang menjadi usahawan, dan banyak lagi. Kemenangan diukur dengan status dan pencapaian hidup.Tetapi pandangan hidup tersebut adalah materialisme dan hedonisme yang hanya memikirkan kemenangan diri sendiri. Banyak cara yang diusahakan (baik itu haram atau halal) demi mencapai cita-cita dan impian. Motivasinya adalah untuk memuaskan keinginan diri sendiri sahaja. Persoalannya adalah bagaiman dengan orang yang lemah, miskin, menderita sakit, terpinggir dari masyarakat, dan cacat? Bagaimana dengan situasi dan keadaan hidup sehari-hari? Perlu disedari bahawa kemenangan yang diperolehi di dunia ini tidak dapat menjamin kebahagiaan yang berkekalan.

Hidup ini bukan suatu perlumbaan tetapi anugerah dari sang sumber kehidupan. Anugerah bukan bererti kita bebas untuk menjalani dengan sesuka hati. Hidup perlu dijalani dalam kebebasan sejati menuju kemenangan sejati. Jika melihat pada situasi dunia saat ini, nampaknya sangat susah bahkan mustahil untuk merasakan kebebasan sejati. Ditambah dengan kelemahan-kelemahan jasmani dan spiritual yang dimiliki, maka sangat sulit untuk memperolehi kemenangan. Tetapi bagi seorang beriman, yang percaya akan kuasa Tuhan melalui Roh Kudus – roh yang menghidupkan – kemenangan selalu berpihak kepadanya. Kemenangan yang diberikan oleh Roh tidak bersifat duniawi tetapi lebih kepada spiritual (hidup rohani ).

Roh Kudus monolong kita di dalam mengatasi kelemahan-kelemahan kita.Kelemahan yang dimaksudkan ialah ketidakmampuan kita untuk memahami situasi dan mendoakan situasi tersebut dengan benar. Kadang-kadang kita tidak mampu berdoa kerana kata-kata tidak  mampu mengungkapkan keperluan yang kita rasakan. Tanggapan roh berupa keluhan-keluhan yang tidak terucapkan menunjukkan betapa Allah melalui Roh-Nya memasuki pengalaman hidup kita.Oleh hal yang demikian, setiap orang percaya tidak boleh berkata “saya tidak dapat atau mampu berdoa” atau “saya tidak tahu bagaimana untuk berdoa.”

Kerana Roh Allah sendiri yang menolong kita untuk berdoa bahkan berdoa untuk kita. Allah tidak meninggalkan kita tetapi Dia senantiasa menyertai dan membimbing kita lewat Roh-Nya. Dialah yang mengajari kita dan menopangi Kita.

Dalam situasi hidup yang penuh dengan lalang. Orang baik hidup bersam si jahat. Di mana ada kebaikan di situ juga ada kejahatan. Dimana ada gandum di disitu juga ada lalang.

Mungkin di antara lalang itu kita yang terlemah dan terkecil seperti benih sesawi. Namun dengan adanya Roh, kita yang sekecil dan selemah apapun akan memancarkan cahaya kehidupan kepada orang lain. Jangan takut berusaha menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Roh Kudus ada untuk memenangkan kita.

Kita adalah ragi kehidupan bagi diri kita sendiri.  Dalam ragi ada kandungan yang lain. Jika kandungan itu adalah firman dan Roh Allah maka hidup  kita baik dan akan memperoleh kebebasan sejati. Tetapi jika kandungan ragi itu lalang maka ia akan memudaratkan kehidupan kita bahkan kehidupan orang lain juga.  Ragi itu tidak perlu diombar ombarkan tetapi disimpan dalam hati.Seperti ragi yang bekerja sendiri memberi kelazatan kepada adonannya. Demikian juga Roh dan firman yang diam dalam diri akan memberi kehidupan pada tubuh jiwa kita. Bayangkan ragi yang ada dalam diri kita itu mengandungi racun?

Firma itu melakukan pekerjaan tanpa kebisingan  kerana begitulah cara kerja Roh, tetapi semua pekerjaannya tidak mengalami kegagalan. Sembunyikan dan simpan Roh dalam diri kita. Kejahatan macamanapun bahkan seluruh dunia tidak akan dapat mencegah kinerja Roh dalam diri kita seperti ragi secara diam-diam dan tersembunyi memberi rasa pada adonannya. Tidak ada yang dapat melihatnya tetapi rasanya dapat dinikmati oleh orang lain.

Injil sebagai ragi dalam hati, melakukan perubahan, bukan terhadap tubuh jasmani sahaja, melainkan pada kualiti hidup spiritual atau rohani.Injil membuat kita menikmati kelazatan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, dan membuat segala sesuatu lazat meskipun tidak pernah lazat sebelumnya.

Injil melakukan perubahan yang menyeluruh.Meresap ke dalam seluruh kekuatan dan kemampuan jiwa bahkan mengubah sifat-sifat tubuh. (Rm 6:13). Perubahan ini terjadi sedemikan rupa sehingga membuat jiwa turut mengambil sifta dari firman.Inilah yang dikerjakan oleh injil. Injil itu tidak lain dan tidak bukan iaitu Roh yang memberi daya kekuatan, semangat, kehidupan, kesegaran, kedamaian dan kelegaan dalam hati. Walaupun hidup di tengah lalang, jika Roh ada dalam diri, kita akan selalu menang walaupu terhimpit oleh lalang-lalang kehidupan. Cara untuk menyimpan dan memelihara ragi yakni firman dalam diri antara lainnya adalah, rajin berdoa, membaca kitab suci, hidup dalam dan oleh kasih, dll.

Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kerana telah Kaukuatkan dengan sakramen cinta kasih-Mu. Semoga meski kami diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Kautanam dalam diri kami sehingga dapat menghasilkan buah yang melimpah. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

Sharing is caring!