JADILAH KAKI DAN TANGAN YESUS YANG BAIK

Hari Minggu Biasa Ke-15 (B)

Amo. 7:12-15; Efe.1:3-14; Mrk. 6:7-12

 

Sewaktu berada di zaman remaja, saya aktif dalam pelayanan Putera Altar. Salah satu aktiviti kami adalah memastikan segala benda-benda yang terdapat di sekitar altar bersih, kemas dan teratur. Suatu hari saya ditugaskan untuk membersihkan salib yang terdapat di atas Tabernakel. Tiba-tiba salib tersebut terjatuh sehingga corpus, iaitu “Tubuh Kristus” terpisah daripada salib tersebut. Saya begitu cemas lalu melaporkan kejadian tersebut kepada paderi. Paderi datang lalu memeriksa salib dan corpus tersebut sambil cuba memperbaikinya. Tetapi tangan kanan dan kaki kiri Yesus telah hancur dan tidak boleh dicantumkan lagi, lalu paderi itu berkata, “Tidak apa. Marilah kita simpan salib ini di dalam Sakristi. Setiap kali kamu melihat kaki dan tangan Yesus yang hancur ini, ingatlah bahawa kamulah yang menjadi ganti kaki dan tangan Yesus.”

menjadi tangan yesus yang baikWalaupun kejadian tersebut sudah lama berlalu namun kata-kata paderi tersebut muncul semula di dalam ingatan saya apabila membaca petikan minggu ini.

Terdapat dua perkara yang boleh kita ambil hikmahnya di dalam Injil tadi. Pertama, kita melihat Yesus melibatkan para rasul-Nya di dalam pelayanan-Nya. Dia sedar bahawa kewujudan-Nya di dunia ini secara fisikal tidak akan lama dan bahawa para pengikut-Nya harus meneruskan karya penyelamatan-Nya yang belum selesai itu.

Kedua, kita disedarkan walaupun kita bekerja untuk meneruskan misi-Nya di dunia ini, sebenarnya segala kemampuan tersebut adalah datangnya daripada kuasa Yesus yang berkarya di dalam kita. Dan kata-kata-Nya, “Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat, roti pun jangan, bakal pun jangan” (Mk 6:8), bermaksud Yesus mahu agar para rasul-Nya sedar bahawa segala kemampuan dan kebijaksanaan mereka itu semuanya adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Sedangkan kita semua di masa kini, juga dipanggil Tuhan untuk berbuat yang sama. Bahawa apa pun jenis panggilan kita masing-masing dalam hidup ini, Tuhanlah yang membimbing kita dan berkarya di dalam kita untuk meneruskan misi penyelamatan-Nya di dunia ini.

Namun masih ramai yang beranggapan bahawa panggilan Tuhan itu hanya tertuju kepada mereka yang menjadi pengganti para rasul-Nya, iaitu para uskup, paderi dan religius sahaja. Pendapat ini memang tidak betul sebab setiap umat kristian telah diutus dalam pelayanan cinta kasih dan keadilan berdasarkan pembaptisan yang telah kita terima.

body of christDi dalam dekri Vatikan kedua tentang kerasulan awam mengatakan: “Melalui pembaptisan, kita digabungkan ke dalam tubuh mistik Kristus dan dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus melalui Sakramen Krisma, maka umat diutus melaksanakan karya Tuhan (no.3). Maka sama ada anda seorang guru, petani, usahawan, konterktor, kerani, ibu, bapa, suami, isteri, anak dan apa sahaja, kita semua adalah diutus untuk, “Memberitakan bahawa orang harus bertaubat, menyembuhkan dan menjadi saksi terhadap Khabar Gembira.” Pendik kata, untuk pergi menginjil.

Lalu bagaimana kita sebagai awam dapat turut serta melaksanakan karya Yesus? Perkara ini pun terjawab melalui dekri yang sama: “Terdapat pelbagai bentuk kesempatan yang terbuka untuk awam agar dapat melaksanakan pelayanan mereka agar Khabar Gembira itu diketahui umum… yakni melalui kesaksian hidup mereka sendiri dan karya amal mereka yang terpuji yang dilakukan dengan semangat yang luar biasa, sehingga dapat menarik orang untuk kembali dan percaya pada Tuhan” (no.6). Dengan kata lain, hanya dengan gaya hidup kita yang terpuji, “Bersih, cekap dan amanah,” dapat merubah persekitaran kita lebih baik daripada segala bentuk nasihat yang kita berikan kepada sesama kita.

Bagaimana pun, segala bentuk dan gaya hidup yang terpuji itupun belum tentu mencukupi. Maka di dalam dekri tersebut terdapat ajaran bagaimana menambah nilai-nilai yang berkesan dan contoh-contoh kehidupan seharian kita. “Seorang rasul yang sesungguhnya adalah pandai mencari kesempatan-kesempatan yang baik untuk mewartakan Kristus dengan kata-kata yang ditujukan sama ada mereka yang belum percaya dengan tujuan untuk membimbing mereka kepada iman kita, atau kepada orang-orang yang sudah percaya dengan cara membimbing mereka untuk menguatkan iman dan memberi mereka motivasi ke arah hidup yang lebih bersemangat” (no.6).

Apa sebenarnya yang mahu disampaikan oleh dekri tersebut, adalah menekankan bahawa seorang umat katolik yang baik mempunyai tanggung jawab misi terhadap sesamanya yang belum percaya Tuhan dan sesamanya yang seiman. Namun sejauh manakah kita telah menyahut panggilan ini? Marilah kita bersama-sama menghadapi kenyataan bahawa ramai umat katolik seakan-akan enggan bercakap tentang iman kepercayaan mereka kepada orang lain. Bagi mereka, iman itu bagaikan ‘rahsia usahawan’ yang perlu disimpan untuk kalangan sendiri sahaja.

Betapa jauh bezanya kita jika dibandingkan dengan denominasi Gereja kristian yang bukan katolik. Mereka sungguh berani dan bersemangat bersaksi tentang Kristus walaupun dalam keadaan yang berisiko tinggi. Memang Kita tidak mahu menjadi pelampau, namun kita boleh meniru sedikit daripada semangat, dedikasi dan keghairaan mereka dalam mewartakan Khabar Gembira Yesus.

Secara fisikal, Kristus memang tidak lagi kelihatan dengan mata kasar kita. Tetapi melalui karya penginjilan-Nya, masih tetap berterusan. Ianya berterusan di dalam dan melalui kita. Sebab kita adalah ‘kaki dan tangan Yesus’ yang nyata pada hari ini dan jangan lupa Dia pernah berjanji, “Aku menyertai kamu sentiasa sampai kepada akhir zaman” (Mt 28:20b). (JL)

Cadangan soalan refleksi peribadi dan perkongsian KKD:

  1. Apakah yang anda fahami apabila mendengar ungkapan ‘menjadi kaki dan tangan Yesus yang baik’?
  1. Kita adalah utusan Tuhan untuk meneruskan karya-Nya yang belum selesai di dunia ini. Menurut anda apakah jaminan bahawa Tuhan itu sentiasa menyertai kita?

 Cadangan aktiviti minggu ini.

Carilah salib yang sudah lama dimana kaki dan tangan Yesus sudah patah atau hancur.. letakkan salib tersebut di tempat yang mudah kelihatan dan tuliskanlah kata-kata berikut ini secara kreatif: “Jadilah kaki dan tangan Yesus yang baik.”

Sharing is caring!