JADILAH ANAK-ANAK TERANG

HARI MINGGU BIASA KE 33 (A)

Bc.1. Ams.31:10-13.19-20.30-31      Bc.2. 1Tes. 5:1-6       Bc.3. Mat 25:14-30

Semua orang memiliki talenta. Talenta itu adalah anugerah dari Tuhan. Talenta yang kita miliki harus dikembangkan, demi kebaikan diri kita sendiri, kebaikan orang lain, dan juga demi kebaikan komuniti. Kita diberikan talenta bukan kerana kita layak menerima talenta tersebut tetapi kita harus berusaha dengan baik untuk mengembangkan talenta yang kita miliki. Talenta itu juga bertujuan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sudah kita mengembangkan talenta yang kita miliki?

Jadilah Anak-anak Terang

Apa yang salah dengan hamba yang mendapat satu talenta itu? Kenapa dia tidak mengembangkan satu talenta yang dipercayakan kepadanya? Apakah dia tidak setuju kepada tuannya kerana diberi sedikit talenta sedangkan kawan-kawannya diberi lebih banyak? Persoalan mengenai talenta ini bukan tentang busines atau harta tetapi tentang tanggungjawab terhadap talenta yang dipercayakan oleh tuannya.

Perumpamaan tentang talenta menggambarkan kehidupan kita yang menantikan kembali Tuhan Yesus Kristus. Tuan yang mahu berpergian adalah Tuhan Yesus Kristus, yang sekarang sudah berada (kembali) ke pangkuan Bapa-Nya. Yesus sudah kembali (pergi) tetapi akan datang (pulang) lagi untuk menjemput para umat kesayangan-Nya.  Kedatangan-Nya adalah pada masa yang tidak diketahui (1 Tes 5 :1-2). Kerana itu kita yang menantikan kedatangan-Nya kembali tidak perlu mencari tahu bila Ia akan datang tetapi harus berjaga-jaga dan siap selalu.

Talenta itu adalah anugerah/karunia yang kita terima dari Allah. Anugerah/karunia yang paling besar dan berharga yang kita terima dari Tuhan adalah kehidupan. Perumpamaan talenta menggambarkan bahawa hidup ini adalah karunia. Setiap orang mendapat jumlah talenta yang berbeza-beza. Karuni kehidupan ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk mengembangkan talenta-talenta yang dipercayakan kepada kita. Ketika kita meninggalkan dunia ini dan juga ketika Yesus datang yang kedua kalinya, pertanggungjawaban atas talenta akan dituntut oleh-Nya dari kita masing-masing.

Dalam perumpamaan talenta ini, bukan bermaksud bahawa orang yang menerima banyak talenta harus melakukan/berbuat banyak dan mereka yang menerima sedikit talenta sedikit juga perbuatannya atau usahanya. Perumpamaan ini dengan tegas mengingatkan agar kita semua harus menjalani hidup dengan penuh tanggungjawab. Harus dengan usaha sungguh-sungguh, tidak boleh bermalas-malasan. Hidup ini sangat bererti bagi kita, hidup adalah suatu kesempatan. Jika disia-siakan dengan kemalasan, akan mengalami kesusahan kelak.

Kita hidup di dunia bukan tidak ada tujuannya. Manusia hidup di dunia kerana ada tujuannya yakni mengabdi kepada Allah sanga pemberi anugerah kehidupan. Bentuk pengabdian kepada Allah yang paling tinggi adalah penghargaan dan menjunjung tinggi anugerah kehidupan. Banyak cara yang boleh dilakukan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ada yang memberikan diri dan hidupnya secara penuh demi pelayanan. Ada pula yang secara sukarela mengabdikan diri dalam pelbagai jenis pelayanan. Semua itu adalah antara lain cara mengembangkan talenta yang dimiliki supaya menghasilkan buah yang banyak.

Dalam perumpamaan tentang talenta, Tuhan Yesus mengajarkan bahawa keselamatan akan kita peroleh bukan hanya hasil dari perjuangan moral-spiritual sahaja tetapi lebih kepada kesediaan, kesungguhan dan pertanggungjawaban kita dalam menghargai, memaknai, serta mengembangkan anugerah-anugerah kehidupan iaitu talenta yang dikaruniakan kepada kita. Setiap karunia yang kita terima (apapun jenis dan berapapun jumlahnya) bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk disimpan atau disembunyikan, bukan pula disalahgunakan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan, sebaliknya untuk dikembangkan, dibagikan dan untuk tujuan pelayanan demi perkembangan Gereja.

Setiap orang memiliki talenta menurut ukuran dan kemampuan masing-masing (Mat 25:15). Setiap orang memiliki talenta yang berbeza-beza. Itu bukan bererti berbeza tanggungjawab. Meskipun memiliki talenta yang berbeza, tetapi tanggungjawab setiap umat adalah sama yakni untuk saling melayani, saling melengkapi, saling berbagi, saling mengembangkan sehingga sama-sama menghasilkan buah yang berlimpah. Tidak boleh merasa tidak memiliki apa-apa, dan tidak boleh pula merasa memiliki segalanya sehingga tidak memerlukan kehadiran orang lain. Hakikat kehidupan kita sebagai makhluk sosial adalah, tidak dapat hidup dan berkembang sendiri tanpa orang lain. Setiap manusia memerlukan kehadiran orang lain supaya ia dapat bertumbuh dan berkembang secara sempurna. Inilh yang harus kita lakukan sebagai “anak-anak terang, dan anak-anak siang” (1 Tes 5:5), iaitu saling mengisi dan memberi dalam kasih. Oleh kerana itu jangan pernah merasa iri atau cemburu kalau talenta yang kita miliki itu berbeza dengan orang lain atau sedikit. Sebaliknya laksanakan tanggungjawab sesuai dengan kemampuan dan kebolehan berdasarkan talenta yang kita miliki.

Paulus dengan tegas memberi nasihat supaya kita hidup sebagai anak-anak terang. Jadilah anak-anak terang kerana kita “semua andalah anak-anak terang dan anak-anak siang” (1 Tes 5:5). Sebagai anak-anak terang kita tidak boleh bermalas-malasan dalam mengembangkan talenta yang kita miliki. Sebaliknya harus berjaga-jaga dan selalu sedar serta tidak hidup dalam dosa agar siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan siap dituntut pertanggungjawaban atas kehidupan kita semasa di dunia.


 

Cadangan Soalan untuk Refleksi peribadi dan perkongsian Komuniti Kristian Dasar (KKD)

Hidup ini adalah anugerah, dan setiap kita diberi tanggungjawab untuk mengembangkan talenta yang kita miliki.

  1. Sudahkan anda mengetahui talenta-talenta yang anda miliki? Tuliskan semua talenta yang anda miliki dan buatlah catatan mana satu talenta yang sudah anda kembangkan dan mana yang masih kurang anda perhatikan. Buatlah niat untuk mengembangkan talenta yang masih kurang diperhatikan.
  2. Apakah reaksi anda terhadap talenta yang anda miliki? Adakan anda bersyukur?
  3. Selama ini apakah anda sudah mengembangkan talenta anda dengan semangat pengabdian kepada Allah?

 

Ya Allah, setelah menyambut anugerah misteri kudus ini, kami mohon dengan rendah hati semoga kenangan akan Putera-Mu yang kami rayakan ini, sesuai dengan perintah-Nya, menguatkan ikatan kasih kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.

Sharing is caring!