SIAP SEDIALAH, BERJAGA-JAGALAH, JANGAN LALAI

HARI MINGGU BIASA KE 32

Bc.1. Keb 6:13-17           Bc.2. 1Tes 4:13-18           Bc.3. Mat 25:1-13

Hidup ini adalah sebuah penziarahan. Selama penziarahan kita tidak pasti bila masanya kita meninggalkan kehidupan di dunia. Oleh kerana itu sangat perlulah untuk bersiap sedia dan selalu berjaga-jaga. Kesempatan hidup ini adalah kesempatan untuk menyiapkan dan melengkapkan diri supaya ketika Tuhan datang kita layak mengikuti-Nya masuk dalam kemuliaan-Nya. Kita perlu selalu sedar, jangan sampai lalai dalam mempersiapkan dan melengkapi diri. Marilah jadi orang bijaksanan seperti 5 gadis bijaksana.

Tema32WEB

Jika kita mengetahui ada tamu terhormat datang ke rumah, apakah yang akan kita lakukan? Biasanya tuan rumah akan sibuk mempersiapkan segalanya agar rumahnya layak bagi tamu yang datang. Tentu sahaja rumah akan dibersihkan, dihias, dan dilengkapi dengan alat-alat yang diperlukan. Bagaimana kalau tamu tersebut tidak memberi kepastian bila ia akan datang? Tentu saja tuan rumah mengalami kebingungan mahu mempersiapkan apa dan bila. Sementara itu hati tuan rumah juga pasti tidak tenang.

Perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan bodoh menggambarkan kedatangan mempelai laki-laki pada waktu yang tidak pasti. Semua gadis telah mengetahui bahawa mempelai laki-laki akan datang pada bila-bila masa, sebab itu para gadis tersebut telah bersiap sedia untuk menyambut kedatangannya dan ikut serta dalam perjamuan kahwin. Gadis-gadis tersebut sememangnya sudah tahu apa yang harus dilakukan, yang harus disiapkan serta disediakan selama menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Mereka harus mempersiapkan serta melengkapi diri dengan sebaiknya dan dengan penuh bertanggungjawab. Meskipun kedatangan sang mempelai laki-laki tidak diketahui, mereka harus berjaga-jaga dan sentiasa bersiap sedia. Pelita dan minyak menggambarkan persiapan dan persediaan diri para gadis tersebut. Pelita itu harus tetap menyala sehingga mempelai laki-laki datang supaya mereka dapat ikut ke perjamuan kahwin tanpa kekurangan minyak.

Tetapi tidak semua gadis tersebut menyiapkan dan melengkapi diri dengan baik. Lima gadis bijaksana telah mempersiapkan dan melengkapi diri sehingga ketika mempelai laki-laki datang mereka dapat ikut dalam perjamuan. Sebaliknya lima gadis lagi tidak dapat ikut dalam perjamuan kerana persiapan dan perlengkapan mereka tidak cukup. Lima gadis bodoh telah gagal menyiapkan dan melengkapi diri mereka.

Perumpamaan ini mengajarkan tentang apa yang akan terjadi pada saat Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput semua murid masuk dalam kemulian-Nya. Mempelai laki-laki adalah Yesus Kristus, kedatangan-Nya yang kedua kali tidak diketahui oleh umat. Para gadis adalah umat-Nya yang selalu berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Sang Mempelai laki-laki iaitu Yesus Kristus. Oleh kerana kedatangan Yesus tidak diketahui, semua umat haruslah selalu siap dan berjaga-jaga. Ketika Yesus datang, tidak ada kesempatan untuk bertobat bagi mereka yang tidak mempersiapkan diri. Pintu perjamuan akan segera ditutup dan tidak akan dibuka kembali.

Sebagai umat-Nya, menjadi bijaksana seperti gadis-gadis bijaksana adalah tanggungjawab dan panggilan. Pelita harus tetap menyala dan dilengkapi dengan bekalan minyak. Pelita tersebut akan digunakan dalam perjalanan masuk ke dalam perjamuan bersama Tuhan. Untuk itu perlu selalu dan sentiasa mempersiapkan dan melengkapkan diri. Tidak cukup hanya mempersiapkan rumah kerana kedatangan tetamu tetapi hal yang lebih penting untuk disiapkan adalah diri kita yang akan menerima  dan menjemput  tetamu yang datang. Meskipun kedatangan tamu itu belum pasti tetapi perlu selalu siap.

Dalam masa persiapan atau semasa membuat persiapan perlu berhati-hati, jangan sampai ada yang lupa kerana kelalaian kita. Sebab itu perlu ada kesedaran yang tinggi. Kesedaran akan diri sendiri yang lemah dan cenderung melakukan hak-hal yang tidak patut. Kesedaran bahawa Tuhan itu maha baik dan sentiasa berbelas kasih kepada umat-Nya. Kesedaran itu penting kerana dapat menjauhkan diri dari kesombongan yang membuat kita lalai dalam mempersiapkan diri. Alasannya adalah, ada kecenderungan dari kalangan umat yang merasa dirinya sudah siap, sudah hidup menurut kehendak Allah, seperti lima gadis bodoh. Demikian juga dalam hal mempersiapkan rumah kerana kedatangan tamu. Tuan rumah akan merasa siap jika sudah membersihkan rumahnya dan menyediakan segala perlengkapan yang diperlukan. Tetapi itu belum cukup kerana dia lupa menyiapkan dirinya. Kerana itu selama masih ada kesempatan untuk menyiapkan diri, janganlah lalai untuk bersiap sedia dan berjaga-jaga.


Cadangan Soalan untuk Refleksi peribadi dan perkongsian Komuniti Kristian Dasar (KKD)

Manusia adalah makhluk yang rapun, lemah dan terbatas. Jika seseorang hidup menurut dagingnya maka kerapuhan, kelemahan, keterbatasan akan membawanya d alam dosa. Tetapi jika seseorang itu hidup menurut Roh iaitu Roh Allah, justeru di dalam kelemahan, kerapuhan dan keterbatasannya, kemuliaan Allah dinyatakan kepada-Nya sehingga ia pun menjadi kuat dan bijaksana di dalam kelemahan dan kerapuhannya.

  1. Apakah kelemahan-kelemahan dalam diri anda? apakah sikap anda terhadap kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri anda?
  2. Apakah kelemahan-kelemahan anda membuat anda lalai dalam mendengar dan melaksanakan Firman Allah?

 


 Ya Allah, kami bersyukur atas perjamuan kudus-Mu ini. Teguhkanlah iman dan harapan kami akan kehidupan baru yang Kaujanjikan seraya kami berusaha untuk selalu berjaga-jaga dengan semakin menghayati cinta kasih kepada-Mu dan sesama. Dengan pengantaraan Kristus,Tuhan kami.

Sharing is caring!