PESAN PASKA 2015

PESAN PASKA 2015

 Para Paderi, Diakon, Religius Brother dan Sister dan semua Umat yang saya kasihi dalam Kristus.

Merayakan kebangkitan Kristus adalah mengungkapkan keyakinan kita bahawa Dia hidup, mendampingi dan menyertai kita sehari-hari sampai akhir zaman (Mat 28:20). Perayaan Paska juga meyakinkan kita bahawa mengikuti Yesus dengan cabaran-cabarannya tidak akan sia-sia (1Kor 15:4).

Dengan dikuasai semangat Paska marilah kita meneruskan perjalanan iman kita dalam Kristus dengan sentiasa bersatu dan setia kepada-Nya. Walaupun dunia semakin hari semakin canggih, maju serta banyak kemudahan dan keistimewaan, budaya hidup kristiani, “jangan mementingkan diri sendiri, memikul salib tiap-tiap hari dan mengikut Yesus” (Luk 9:23) tidak boleh kita tinggalkan. “Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”. Demikian peribahasa klasik suatu budaya yang tidak lapuk ditelan zaman. Ianya relevan sampai bila-bila.

Murid-murid Yesus yang mengalami kebangkitan dan kehadiran-Nya dalam hidup mereka sehari-hari didorong memperjuangkan hidup yang beridentitikan komuniti (Kis 2:41-47), bermisikan cinta kasih (Yoh 13:35) dan berdestinasi kepada kesatuan dengan Bapa di syurga (Yoh 14:1-6). Dalam kita menghadapi cabaran-cabaran iman, marilah kita berpegang teguh kepada tiga dasar landasan perjalanan iman ini.

Sesuai dengan Tema Pastoral yang kita gunakan tahun 2015, “Keluarga dan Kanak-kanak”, marilah kita membangun keluarga kita yang memilih hidup berpusat kepada Kristus dalam apapun keadaan. Keluarga kita perlu menjadi tempat dan suasana dimana nila-nilai rohani dan insani ditanam agar setiap keluarga menyumbang kearah membangun “Komuniti Umat Allah yang komited dan efektif melayani Kerajaan-Nya”.

Bagi saudara-saudari yang sudah dipilih melayani Umat diperingkat KKD, KUK, Zon, Paroki, Komuniti, Komiti dan Kerasulan sesi 2015-2018, mulakanlah pelayanan berlandaskan keyakinan bahawa Tuhanlah yang memanggil, mengutus serta menopang kita sepanjang pelayanan. Pelayanan kita akan efektif sekiranya kita melayani bersatu dengan Yesus, bersama dengan Yesus dan sama seperti pelayanan Yesus.

Kepada saudara-saudari baptisan baru, selamat bergabung sepenuhnya menjadi anggota-anggota komuniti Umat Allah, keluarga Kristus, “Kamu sudah menerima Kristus sebagai Tuhan. Oleh itu tetaplah bersatu dengan Dia, berakar umbi pada Dia dan dibangun di atas Dia” (Kol 2:6-7).

Tetap dengan semangat Paska, kita juga tidak sabar-sabar menunggu perayaan Ulang Tahun ke-22 kita selaku Umat-Nya di Keuskupan Keningau. Perayaan UTK ke-22 akan diadakan pada 9hb Mei 2015 bertempat di Gereja Bonda Maria, Mission Kemabong.

 

SELAMAT PASKA!

 

 

+Bishop Datuk Cornelius Piong

Sharing is caring!