PEMBAPTISAN PERLU DIHAYATI

Renungan Pesta Pembaptisan Kristus (B)

Yes 55:1-11; Kis 10:34-38; Mrk 1:7-11

 

Gereja Katolik sentiasa menekankan keluhuran sakramen inisiasi. Ibu bapa yang mahu bayi mereka dibaptis diharapkan untuk taat menghadiri misa kudus serta menghadiri pertemuan-pertemuan ibu bapa untuk mempersiapkan diri menghadiri pembaptisan bayi mereka. Bagi orang-orang dewasa yang mahu dibaptis, diharapkan untuk taat menghadiri katekesis serta membiasakan diri dengan aktiviti-aktiviti Gereja terutama Liturgi dan banyak berdoa.

airPembaptisan merupakan asas dalam sistem Sakramen. Ianya sangat asas bagi kehidupan kerohanian kita sehingga ia bagaikan hari kelahiran kita yang kedua. Yesus telah menjelaskan perkara ini kepada Nikodemus sebagai dilahirkan semula (lih Yoh 3:3).

Pembaptisan memberikan kita kelahiran baru di mana kita menjadi anak-anak Allah segera sesudah kita dibersihkan daripada noda dosa. Air yang digunakan semasa pembaptisan merupakan tanda dosa kita disingkirkan. Pembaptisan menyucikan kita daripada dosa-dosa asal sejak kita dilahirkan. Bagi yang dewasa, dibersihkan daripada dosa-dosa yang dilakukan sebelum dia dibaptis.

Tanda salib yang diberikan di atas dahi bayi semasa pembaptisan adalah tanda bahawa bayi tersebut dimiliki oleh Kristus yang telah mati di kayu salib dan sekarang menawarkan bantuan dan rahmat-Nya agar anak tersebut dapat mengatasi segala penderitaan hidup.

Kain putih yang dikenakan pada bayi tersebut adalah lambang kesucian dan kehidupan baru. Sebagai anak Allah, orang yang dibaptis itu menerima cahaya Kristus. Lilin dipasang daripada lilin Paska yang digunakan semasa pembaptisan merupakan lambang Kristus yang adalah terang dunia itu. Lilin pembaptisan tersebut mengingatkan kita bahawa cahaya Kristus tersebut dan api tersebut merupakan tanda api iman yang akan sentiasa bercahaya sepanjang hidup kanak-kanak tersebut.

Sebagai anak-anak Allah, orang yang dibaptis tersebut berkongsi kuasa di dalam kuasa Roh Allah. Sementara pengolesan dengan minyak krisma ke dada bayi yang dibaptis itu pula merupakan tanda bahawa bayi tersebut dikurniakan dengan kurnia Roh Kudus. Maka, bayi yang akan dibaptiskan itu akan mendapatkan kesemua kurnia Roh Kudus, tapi dengan syarat bahawa bayi tersebut harus percaya sebagai peringatan St. Paulus kepada umat di Kolose: “Kerana dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan didalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati” (Kol 2:12).

Di sini kita mengalami sedikit masalah. Mungkin ada orang bertanya, jika iman itu merupakan syarat seseorang untuk dibaptis, bagaimanakah seorang bayi yang belum tahu apa-apa itu boleh dibaptis secara sah? Ya, tetapi Gereja tetap percaya bahawa pembaptisan bayi itu perlu dan harus sebab percaya bahawa pembaptisan itu penting demi penyelamatan sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Kristus sendiri. “Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah” (Yoh 3:5).

Walaupun Gereja tidak mendapat alasan yang jelas di dalam Perjanjian Baru tentang pembaptisan bayi, namun ianya mendapat beberapa rujukan daripada Kisah Para Rasul yang menyatakan tentang seorang baptisan baru yang adalah seorang ketua penjara di Filipi, yang telah diterima untuk dibaptis bersma-sama dengan “seisi rumah”nya (Kpr 16:31). Pernyataan tersebut mungkin melibatkan kesemua anak-anaknya, termasuk bayi-bayi yang ada di dalam keluarganya.

pembaptisanSehubungan dengan iman sebagai syarat pembaptisan, Gereja percaya bahawa pembaptisan bayi tetap sah sebab iman bayi tersebut dipenuhi melalui ibu bapa dan melalui komuniti Gereja. Memang iman yang diberikan kepada bayi tersebut, perlu dikembangkan melalui komitmen peribadi dalam bentuk pendidikan, pembentukan di dalam keluarga dan komuniti Gereja.

Ini bererti bahawa ibu bapa yang membawa bayi mereka untuk dibaptiskan, mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan iman bayi tersebut. Bibit-bibit iman yang telah ‘dimulakan’ semasa pembaptisan ke dalam hidup bayi tersebut memerlukan penjagaan dan cinta kasih daripada ibu bapa agar iman anak tersebut kian berkembang dari semasa ke semasa. Perkara ini menuntut kehidupan kerohanian ibu bapa yang sederhana dengan ajaran Kristus agar bayi tersebut membesar dan dapat mengalami bagaimana seharusnya hidup sebagai seorang kristian yang sejati.

Sehubungan dengan sikap ibu bapa yang dapat membangun kepribadian anak mereka ini agar semakin manusiawi dan bersifat kristian, maka baiklah kita renungkan kata-kata nasihat berikut ini yang tidak diketahui nama penulisnya: “Anak yang selalu dikutuk akan menjadi pengutuk dan yang selalu dimarahi akan menjadi pemarah. Anak yang selalu diejek akan menjadi pemalu dan yang dipermalukan akan selalu merasa bersalah. Tetapi anak yang hidup di dalam suasana tolak ansur akan menjadi seorang yang penyabar dan yang hidup dalam suasana saling menyokong, akan menjadi seorang yang berkayakinan. Anak yang hidup dalam suasana dihargai, akan menjadi orang yang suka menghargai dan yang hidup dalam suasana keadilan akan sentiasa bersikap adil. Anak yang hidup dalam suasana aman damai akan menerima dirinya apa adanya. Anak yang hidup dalam suasana diterima sebagai seorang peribadi yang berharga, akan merasakan cinta kasih yang sejati di mana pun dia berada di dunia ini.”

Seorang ahli teologi, Bernard Cooke, ada mengatakan di dalam bukunya, Christian Sacraments and Christian personality, “Pembaptisan kita bukan merupakan suatu tindakan yang terjadi hanya sekali dan seterusnya tidak ada susulan yang berguna untuk kehidupan. Tetapi kesemua kepentingan sakramen pembaptisan ini berlalu secara dinamik ke dalam hidup harian sebagai seorang kristian.”

Pendek kata, tidak cukup jika kita hanya dibaptis atau bayi kita dibaptis secara pasif. Tetapi kita harus membiarkan kuasa sakramen tersebut menjadi kuasa yang mendorong kita hidup seperti yang pernah dilakukan oleh kristus sendiri. Sebab, “Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong” (Yak 2:20). (JL)

Cadangan soalan refleksi peribadi dan perkongsian KKD

  1. Apakah yang anda fahami bahawa melalui pembaptisan, kita dilahirkan semula atau kita menerima kelahiran baru?
  2. Melalui pembaptisan, kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Apakah perkara-perkara yang perlu kita lakukan itu?

Cadangan aktiviti minggu ini:

Biasanya kita hanya merayakan hari kelahiran di dalam keluarga atau komuniti kita. Cubalah mulai minggu ini anda senaraikan hari pembaptisan keluarga anda dan rayakanlah hari tersebut supaya setiap ahli keluarga dapat menghayati erti pembaptisan tersebut.

Sharing is caring!