MEMBANTU DAN MENDOAKAN ORANG YANG BERDOSA

HARI MINGGU BIASA KE – 23 ( A )

Bc.1. Yeh 33:7-9          Bc.2. Rom 13:8-10      Bc.3. Mat 18:15-20

Kasih adalah dasar semua perintah.  Kasih hendaknya mewarnai hidup bersama sehari-hari.  Kasih dan kesetiaan Allah diwujudkan dengan selalu mencari yang hilang dan tidak ingin satupun umatnya hilang.

MEMBANTU DAN MENDOAKAN ORANG YANG BERDOSA

Injil minggu ini adalah mengenai dengan bagaimana memperlakukan sesama yang berdosa.  Yesus menawarkan kepada murid-murid-Nya kebebasan rohani dan kekuatan untuk memulihkan hubungan yang rosak atau terluka. Yesus dengan jelas menyatakan bahawa para pengikutnya tidak harus berkompromi dengan dosa dan pelanggaran dalam hubungan di antara mereka sendiri. Dosa harus dihadapi dan bantuan harus ditawarkan untuk memulihkan hubungan yang rosak. Ketika hubungan antara saudara dan saudari dalam Tuhan tidak baik, maka kita harus berusaha untuk membantu saudara atau saudari yang bersalah untuk melihat kesalahan mereka dan supaya kebenaran dapat ditegakkan.

Apa yang boleh kita pelajari tentang bagaimana untuk menangani perkara-perkara apabila berlaku perselisihan, ketidakfahaman dan sebagainya dalam satu komuniti? Jika anda merasa anda telah disakiti oleh seseorang, Yesus mengatakan langkah pertama adalah untuk berjumpa dengan orang itu tetapi secara peribadi kepada orang yang melakukan kesalahan. Salah satu perkara yang tidak baik ialah menyimpan segala kesalahan.  Ini dapat meracuni fikiran dan hati dan lebih susah untuk pergi kepada orang yang melakukan kesalahan itu. Jika kita benar-benar ingin menyelesaikan sesuatu perkara antara seseorang, kita perlu melakukannya dengan berjumpa dengan orang tersebut.

 Jika ini gagal, maka langkah kedua yang Yesus sarankan ialah dengan membawa orang lain, seseorang yang bijaksana dan murah hati dan bukanlah seseorang yang pemarah atau menghakimi. Tujuannya adalah bukan untuk menempatkan pelaku ke pengadilan, tetapi untuk menyedarkan kesalahannya dan untuk didamaikan. Dan jika ini gagal, maka kita harus masih belum menyerah, tetapi mencari bantuan dari pihak komuniti/gereja.  Apa yang ditekankan disini ialah agar seseorang yang berdosa itu dapat di doakan dengan harapan orang itu akan kembali kepada Tuhan.

Akhir sekali, jika walaupun gagal membawa perdamaian, kita sudah melakukan yang terbaik.  Setiap orang sudah dipertanggungjawabkan dengan kebebasan untuk memilih dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama.

Allah Bapa kami di syurga, kami bersyukur kerana telah menerima Putera-Mu.
Semoga berkat anugerah agung ini, kami memperoleh semangat penyangkalan diri agar dapat menerima atau memberi nasihat dengan rendah hati demi kebaikan bersama sampai kami berkumpul lagi dalam Kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

Sharing is caring!