KEMBALI KE NAZARET

Renungan Pesta Keluarga Kudus (B)

Kej 15:1-6; 21:1-3; Ibr 11:8.11-12.17-19; Luk 2:22-40

Keluarga seperti yang kita sedia maklum, hampir di seluruh dunia, selama beberapa generasi telah menghadapi tantangan yang sangat radikal. Kesatuan keluarga mengalami ancaman pengaruh industrialisasi dan urbanisasi, yang cenderung menghindari keluarga besar dan terpaksa mengamalkan keluarga inti.

Walaupun keluarga inti semakin mendapat tempat dalam keluarga moden, di mana keluarga hanya terdiri daripada pasangan suami isteri serta anak-anak mereka sendiri sahaja dapat mempunyai pengaruh yang menguntungkan bagi penguatan keluarga. Namun kenyataannya telah membuat keluarga semakin terdedah terhadap akibat-akibat sekularisasi yang dapat merosakkan sistem kekeluargaan tersebut. Gejala sekularisasi ini tersebar luas disebabkan oleh media massa, kenderaan yang semakin cepat dan canggih serta alat-alat komunikasi moden sangat cepat menyentuh minda keluarga inti. Bahkan sekarang secara perlahan-lahan nilai-nilai cinta kasih dan hidup mulai terhakis kerana dipengaruhi oleh budaya hedonisme, nafsu akan wang dan kekerasan, kurangnya hormat terhadap hidup dan semua jenis kebendaan.

Sewaktu Kongres Internasional tentang keluarga diadakan di Milano tahun 1981, Dr. Eric McLuhan, di dalam ceramahnya bertajuk “Keluarga dalam Abad Elektronik” berkata: “Dalam abad atom ini, keluarga moden dapat dikategorikan sebagai ‘nuclear’ (inti), yang paling asas. Ini bererti bahawa keluarga seperti atom, sudah terbelah dan disertai dengan penghancuran dan perubahan besar.”

Seperti terbelahnya atom, terpecahnya keluarga masa kini sungguh menjadi suatu kenyataan. Walaupun kita tidak menghendakinya, namun kita harus mengakuinya. Perkara ini merupakan kenyataan yang berat dan sungguh memerlukan perhatian yang banyak bagi kita sesama terutama untuk menyambut tahun baru yang hampir menjelang tiba.

holy family

Hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus. Keluarga tauladan yang terdiri daripada Yesus, Maria dan Yosep dari Nazaret itu. Walaupun Putera Allah telah menjadi manusia, namun Dia dilahirkan di dalam sebuah keluarga. Maka melalui peristiwa ini, Tuhan telah meneguhkan lagi bahawa Dia memberkati dan melindungi setiap keluarga. Maka nampaknya untuk menghayati kembali apa itu sebuah keluarga yang ideal dan tentunya real,maka mahu tidak mahu kita semua harus kembali ke Nazeret dan belajar dari keluarga kudus tersebut.

Nilai-nilai kehidupan keluarga yang baik harus bersinar dari dalam keluarga itu sendiri baru kemudian dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama melalui pergaulan seharian. Pendik kata, semua budaya-budaya yang ingin kita munculkan dalam masyarakat bermula dari rumah.

Bercakap tentang budaya yang baik ini, maka tiga budaya berikut ini sangat baik diamalkan di dalam sesebuah keluarga. Pertama budaya menyembah Tuhan. Ibu Teresa pernah mencadangkan agar keluarga menyembah Tuhan dengan amalan berdoa bersama, “Keluarga yang berdoa bersama, tetap tinggal bersama” katanya. Jika kita tetap tinggal bersama sebagai satu keluarga, maka kita dapat saling mengasihi satu dengan yang lain seperti Yesus mengasihi setiap ahli keluarga.

Budaya yang kedua adalah budaya membentuk iman. Keluarga merupakan sekolah yang pertama dan utama di mana setiap ahli keluarga dapat dibentuk dan dapat saling membentuk. Iman kita dapat dibentuk jika kita dapat saling mengasihi dengan sesama kita. Sebab cinta kasih itu merupakan asas kehidupan manusia yang sebenar. Yesus tidak pernah berkata, “Kasihilah seluruh dunia.” Tetapi Dia selalu berkata, “Kasihilah satu dengan yang lain.” Kita hanya dapat mengasihi satu orang pada satu masa tertentu. Jika terlalu banyak pada satu-satu masa, maka tumpuan kita akan hilang atau kurang berkesan.

Budaya yang ketiga adalah budaya bertangungjawab sosial. “Jika engkau mahu melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan,” kata Ibu Teresa, “Maka lakukanlah itu terhadap keluargamu sendiri dan juga terhadap tetanggamu yang susah.” Dengan kata lain, setiap ahli keluarga kita termasuk tetangga kita yang susah itu adalah saudara dan saudari kita. Sebab Yesus pernah berkata, “Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku” (Mt 25:40). Nampaknya tiga budaya tersebut diamalkan oleh keluarga kudus dari Nazaret tersebut.

Kisah mengenai Yesus yang diserahkan pada Tuhan dalam Injil tadi mempunyai pesan tersendiri bagi keluarga Kristian yang kita dambakan. Selain Maria, Yosep dan Yesus, disoroti juga dua orang warga emas, Simeon dan Hana yang sudah begitu lama menunggu kedatangan Sang Mesias. Mereka bersyukur kepada Tuhan kerana mereka dapat melihat Mesias tersebut. Salah satu hikmah petikan tersebut bahawa warga emas, terutama datuk dan nenek, memerlukan cucu-cucunya dan cucu-cucu pula sangat memerlukan datuk dan nenek mereka. Namun pesan yang lebih penting lagi bahawa Maria membawa anaknya, Yesus ke Bait Allah untuk dipersembahkan kepada Allah. Simeon sendiri telah memberi ingatan kepada Maria bahawa dia akan mengalami pelbagai cabaran untuk membesarkan anak itu.

Kepada anak-anak, sementara mereka berangan-angan serta mempersiapkan diri mencari pekerjaan dan membangun keluarga mereka sendiri di kemudian hari, pada ketika ini panggilan atau tugas utama mereka adalah terjadi di dalam keluarga mereka sekarang ini. Melalui panggilan sebagai anak ini, mereka harus menghormati ibu bapa mereka. Di dalam suratnya kepada umat di Efesus, Paulus pernah berkata: “Hai anak-anak taatilah orang tua mu di dalam Tuhan … supaya kamu berbahagia dan panjang umur mu” (Ef 6:1,3).

“Dan kamu ibu bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak mu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan” (Ef 6:4). Supaya mereka merasa “at home” di rumah sendiri sehingga suasana family yang sesungguhnya itu dinikmati bersama sebab anak-anak mengasihi ibu bapa mereka dengan ungkapan: ‘Father And Mother I Love You!!’

reunion

Bagi kita, keluarga adalah suatu institusi yang sangat berkaitan rapat dengan kesucian dan saling bergantung antara satu dengan yang lain. Namun seringkali juga kita perlu sentiasa berjaga-jaga agar keluarga kita jangan sampai bercerai berai atas sebab-sebab pengaruh media massa dan sebagainya. Maka kita sungguh memerlukan suatu slogan atau pernyataan maltamat keluarga seperti berikut ini yang disadur dari 1Tes 5:11,13,15-18, yang kami petik daripada buku bertajuk ‘Sower’s seeds that nurture Family Values’ oleh Brian cavanaugh, T.O.R:

Dalam keluarga kami … kami menyemangati satu sama lain, kami membangun satu sama lain, kami berdamai dengan satu sama lain, kami berusaha untuk berbuat baik, kami bersukacita, kami bersyukur, kami berdoa tiada henti.

Keluarga kudus adalah tauladan sebuah keluarga seperti yang kita impikan iaitu keluarga yang R.E.A.L dalam bahasa Inggeris yang bererti R=Respecting (Menghormati), E=Encouraging (Menyemangati), A=Affirming (Meneguhkan), L=Loving (Mencintai). Semoga nilai-nilai REAL ini kita tanamkan ke dalam keluarga kita sehingga kita mendapatkan keluarga yang sejati sekaligus kudus seperti keluarga di Nazaret. (JL)

Cadangan soalan refleksi peribadi dan perkongsian KKD:

1.Menurut anda apakah cabaran-cabaran hidup keluarga zaman sekarang dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga yang sejati?

2. Bagaimanakah pengaruh media massa dapat digunakan untuk mempereratkan lagi hubungan keluarga dan bukan sebaliknya?

Cadangan aktiviti minggu ini.

Bersama dengan pasangan anda buatlah perancangan yang teratur supaya anda dan anak-anak dapat sentiasa berhubungan baik melalui makan bersama, berdoa bersama, rekreasi bersama secara teratur. Gunakan juga telepon pintar anda supaya sentiasa berkomunikasi dengan ahli keluarga melalui Telegram, whatapps dan sejenisnya. Tetapi berhati-hati jangan menggunakan FB untuk meluahkan perasaan. Ingat kata-kata ini: “Don’t Face Book your problems but Face your problems!”

Sharing is caring!