DUA KEWARGANEGARAAN, DUA KEWAJIPAN, SATU HATI

HARI MINGGU BIASA KE 29 (A)

Bc.1. Yes. 45:1.4-6          Bc.2. 1Tes. 1:1-5b          Bc.3. Mat. 22:15-21

Hidup manusia adalah anugerah paling indah dari Tuhan. Selama masih hidup merupakan kesempatan bagi kita untuk mencari dan memaknai kehidupan. Itulah tanggungjawab kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh Darah Yesus Kristus. Tanggungjawab itu harus dilaksanakan dengan semangat pengabdian kepada Allah. Kerana Dialah sumber kehidupan dan dari Dialah asal-muasal bagi semua yang ada di dunia ini. Namun kita sering lalai dalam melaksanakan tanggungjawab itu. Kita lebih tertarik mengurus kehidupan duniawi daripada kehidupan rohani, padahal kehidupan rohani lebih penting daripada kehidupan duniawi

Dua Kewarganegaraan, Dua Kewajipan, Satu Hati

Sebagai umat yang hidup di sebuah negara, kita memiliki dua kewarganegaraan iaitu warganegara politik (dunia) dan warganegara rohani (surgawi). Kita yang hidup di Negara Malaysia bererti kita adalah warganegara Malaysia namun sekaligus warganegara dalam Kerajaan Allah. Memiliki dua kewarganegaraan bererti memiliki dua kewajipan iaitu kewajipan terhadap negara dan kewajipan terhadap Tuhan. Dua sisi kehidupan perlu diberi perhatian iaitu kehidupan sebagai rakyat di sebuah negara (hidup duniawi) dan kehidupan sebagai umat yang beriman kepada Tuhan (hidup rohani). Kedua-duanya harus dipatuhi serta dilaksanakan dengan sepenuh hati, kerana kedua-duanya merupakan satu pengabdian. Harus dilaksanakan dengan satu hati, iaitu hati  yang penuh ikhlas, penuh kasih, penuh sukacita dan syukur, serta hati yang teguh iman, harapan dan kasih.

Hal itulah yang ingin Yesus tegaskan ketika menjawab pertanyaan dari orang-orang Farisi yang ingin menjerat-Nya. Latar belakang pertanyaan orang Farisi adalah mereka ingin mencari kesalahan Yesus agar mereka memiliki alasan untuk menangkap-Nya. Mereka menyangka Yesus akan menjawab antara “ya” atau “tidak” terhadap pertanyaan yang mereka ajukan. Jika Yesus menjawab “ya”, kemarahan akan muncul kerana mereka mengalami penderitaan akibat pemerintahan Romawi. Sedangkan jawapan “tidak” akan memunculkan kemarahan pemerintahan Romawi.

Yesus mengetahui maksud pertanyaan mereka, sebab itu Ia menegur keras kejahatan dan kemunafikan hati mereka. Yesus kemudian menjawab pertanyaan mereka secara bijaksana (Mat 22:18-21) sehingga berhasil mengalahkan niat hati mereka yang jahat dan memperlihatkan kemunafikan mereka (Mat 22:22).

Jawapan Yesus terhadap pertanyaan orang-orang Farisi mengajarkan kita tentang eksistensi kita sebagai orang Kristian agar dapat menempatkan diri sebagai warganegara Malaysia dan sebagai warganegara Kerajaan Allah secara tepat dan benar. Sebagai warganegara Malaysia kita memiliki kewajipan untuk memberikan sesuatu demi kebaikan dan perkembangan masyarakat, bangsa dan negara. Demikian juga terhadap Gereja, kita semua dipanggil untuk memberi sumbangan (dalam bentuk apa pun) demi kebaikan, kemajuan dan perkembangan umat, komuniti, dan Gereja. Apakah kedua kewajipan itu harus dilakukan secara terpisah? Ya perlu dilakukan secara terpisah, “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Mat 22:21). Dengan alasan ini, urusan negara/politik sebenarnya tidak boleh dicampurkan dengan urusan agama.

Kedua-dua kewajipan itu harus dilakukan dengan satu hati iaitu satu semangat pengabdian kepada Allah. Dengan semangat pengabdian kepada Allah, kita akan dapat melaksanakan kewajipan secara tepat dan benar sebagai warganegara Malaysia. Dua kewajipan tersebut adalah realiti kehidupan kita yang memiliki dua dimensi iaitu hidup di dunia sebagai warganegara pada suatu kerajaan politik dunia, dan hidup sebagai warganegara pada kerajaan spiritual (rohani) iaitu Kerajaan Allah. Kita tidak dapat lari dari kedua realiti kehidupan tersebut. Kita tidak dapat hanya tertumpu atau peduli pada kehidupan duniawi sahaja. Kita juga perlu memberi perhatian yang baik terhadap kehidupan rohani, sebab kehidupan di dunia hanya sementara namun kehidupan selepas kematian adalah kehidupan kekal.

Cara kita menjalani masa penziarahan di dunia akan menentukan situasi kehidupan kita kelak setelah kematian. Kunci kehidupan kekal ada dalam tangan kita masing-masing, “Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga” (Mat 16:19).

Oleh kerana itu lakukan segala sesuatu dengan motivasi yang murni, kerana Tuhan melihat kita. Lakukan tanggung jawab sebagai warganegara Malaysia dan Kerajaan Allah dengan tepat dan benar serta sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah bererti selaras atau sesuai dengan rencana penyelamatan Allah dan sesuai dengan kebaikan dan keadilan-Nya.


Cadangan Soalan untuk Refleksi peribadi dan perkongsian Komuniti Kristian Dasar (KKD)

  1. Apakah selama ini anda sudah memahami erti dan makna kehidupan ini?
  2. Sebagai warganegara Malaysia, apakah anda memiliki semangat Patriotik dan Nasionalisme melebihi semangat anda terhadap Kerajaan Allah? Renungkanlah, “barangsiapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada-Ku,….Ia tidak layak bagi-Ku” (Mat 10:37). Jika tumpuan kita lebih banyak kepada hidup sebagai warganegara Malaysia daripada sebagai warganegara Kerajaan Allah, kita tidak layak bagi-Dia. Lalu apa yang harus kita lakukan?

 

Allah Bapa Yang Mahamurah, kami bersyukur kerana Putera-Mu telah rela menjadi santapan bagi jiwa kami. Semoga berkat kehadiran dan bantuan-Nya kami sanggup melaksanakan tugas perutusan kami untuk mengabdi Engkau dan melayani sesama. Sebab, Dialah Tuhan, Pengantara kami.

Sharing is caring!