ALLAH BERTAKHTA DI DALAM HATI KITA

Renungan Hari Besar Kristus Raja

Dan.7:13-14     Wah. 1:5-8     Yoh. 18:33-37

 

christ

Menurut catatan sejarah Gereja, Hari Minggu Kristus Raja dimulakan oleh Paus Pius ke 11 pada tahun 1925. Paus Pius mahu menjelaskan kepada para golongan anti Gereja pada waktu itu bahawa Gereja tidak bergantung pada kuasa politik melainkan hanya pada Kristus Raja. Memang sejak semula Gereja mengakui bahawa Kristus adalah satu-satunya Raja seperti yang dapat kita baca dalam Injil Mat 25:34-40.

Pada kesempatan ini sangat baik bagi kita untuk merenungi “kerajaan” yang bagaimana Yesus Kristus ini menjadi Rajanya.

Ketika Pilatus bertanya Yesus yang tertuduh itu, apakah Dia memang seorang Raja, Dia menjawab “Ya” (Lih Yoh 6:14-15, 18:33-37). Tetapi pada masa yang sama Yesus menjelaskan bahawa Dia bukanlah jenis raja yang difikirkan oleh Pilatus dan orang-orang di sekitarnya pada waktu itu.

Takhta Yesus bukanlah di dunia ini, tetapi Dia bertakhta di hati setiap pengikut-Nya lalu meresapinya dengan nilai-nilai dan sikap-sikap yang diingini oleh Tuhan, sehingga Paulus pernah mengatakan, “…aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku” (Gal 2:20). Ini bererti bahawa campur tangan Tuhan secara aktif di dalam hati seseorang itu, menjadikan dia semakin sama dengan sifat-sifat Yesus sehingga Yesus berkenan menyapa kita dengan kata-kata, “…engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah” (Mk 12:34).

repentence

Yesus pernah juga berkata, “Bertobatlah sebab Kerajaan Allah sudah dekat” (Mt 3:2). Melalui kata-kata ini nampaknya Yesus bukan menyuruh kita untuk merubah kepribadian kita, misalnya, dari sikap pemalu menjadi berani, sikap kekanak-kanakan menjadi lebih dewasa. Namun apa yang Dia kehendak adalah tranformasi nilai-nilai dalaman, sikap dan pendekatan kita terhadap hidup ini sendiri sesuai dengan ajaran-Nya.

Kerajaan Allah ditubuhkan melalui misteri kesengsaraan dan kebangkitan Kristus, tetapi penyempurnaannya yang terakhir akan terjadi apabila Dia datang kembali di dalam kemuliaan-Nya pada waktu penghakiman terakhir. Maka bolehlah dikatakan bahawa Kerajaan Allah itu “Sudah datang” tetapi “Belum lagi.” Belum lagi menjadi kenyataan tetapi memang sudah ada.

Masa penantian di antara menaikkan Kristus ke syurga dan kedatangan-Nya kembali pada akhir zaman, bukanlah suatu masa untuk bersantai-santai atau membuang masa bagi para pengikut-Nya. Sebaliknya pada masa inilah kita menghadapi cabaran untuk terus memantapkan kerajaan Kristus di dunia ini agar menjadi tempat yang selesa, aman dan damai dengan diwarnai oleh cinta kasih Kristus. Untuk menjelaskan maksud penantian kedatangan Sang Raja Penyelamat ini, mungkin kisah dongeng berikut ini dapat membantu kita.

Alkisah ada seorang raja yang sangat bijaksana. Suatu hari raja tersebut memanggil kesemua empat orang puteranya dan memberi tahu mereka bahawa dia akan berpergian ke suatu tempat dengan memakan masa yang cukup lama. “Semasa ketiadaan ayahanda, ayahanda mahu kamu menjaga kerajaan dengan baik,” kata raja tersebut, sambil memberikan segenggam padi kepada setiap orang puteranya tanpa memberi penjelasan untuk apa padi tersebut.

Putera yang sulung segera menyimpan padi tersebut di dalam kotak emas lalu diletakkannya di atas meja makan. Setiap hari dia melihat padi tersebut dan mengingati ayahandanya.

Putera yang kedua pun berbuat demikian juga, tetapi bukan dalam kotak tetapi peti kayu yang biasa lalu menyorokkannya di bawah tempat tidurnya. Putera yang ketiga pula yang memang seorang yang bersifat praktikal, tidak suka diganggu dengan perkara-perkara yang dianggapnya sepele itu berpendapat, “Padi ini nampaknya tidak ada bezanya dengan padi yang lain…” lalu tanpa berfikir panjang, dia membuangnya begitu sahaja.

Sementara putera yang bungsu pula membawa padi tersebut ke dalam bileknya dan merenungi maksud pemberian ayahandanya tersebut. Hampir setahun kemudian barulah dia memahami apa maksud pemberian tersebut lalu berbuat sesuatu sesuai dengan suara hatinya. Beberapa tahun kemudian sang raja kembali lalu bertemu dengan para puteranya dan bertanyakan tentang padi yang dihadiahkannya sewaktu berpergian dahulu.

Puteranya yang sulung bergegas keluar membawa padi yang disimpannya di dalam kota emas, “Ayahanda” katanya “Saya telah menyimpan padi ini di dalam kotak emas, di mana setiap hari anakkanda melihatnya.” Raja menerima kota emas tersebut dan berkata, “Terima kasih!”

Kemudian Putera yang kedua membawa kotak kayu yang berisikan padi. “Selama ini saya menyimpan padi ini di dalam kota kayu dan menyimpannya dengan rapi di bawa tempat tidur,” kata putera tersebut lalu raja menerima kota kayu tersebut dan berkata, “Terima kasih!”

Putera yang ketiga pula tergesa-gesa pergi ke dapur mencari dan mengambil segenggam padi yang memang sudah ada tersimpan di dapur. “Ayahanda, terimalah padi ini,” sang raja tetap menerimanya dan mengucapkan, “Terima kasih!”

padiAkhirnya putera yang bungsu datang menghadapi sang raja tanpa membawa padi. “Kemanakah sudah padi yang ku berikan kepadamu tempah hari?” tanya sang raja. “Setelah anakanda memahami maksud pemberian ayahanda, anakanda menanam padi tersebut lalu menuai dan menanam lagi hasil tuaian tersebut berkali-kali hingga ayahanda kembali,” kata putera bungsu tersebut, “Marilah lihat di luar sana.” Memang betul sang raja melihat hamparan jelapang padi sejauh mata memandang.

Sang raja mendekati putera bungsu tersebut, menanggalkan mahkota emas dari kepalanya lalu mengenakannya ke atas kepala puteranya sambil berkata, “Engkau telah mengetahui dan melaksanakan maksud padi yang ayahanda berikan itu.” Kata sang raja dengan penuh kegirangan. Sejak hari itu putera bungsu tersebut menjadi raja yang sangat bijaksana, adil penuh dengan cinta kasih.

Melalui cerita dongeng tersebut, kita pun sebagai pengikut Kristus yang setia, Sang Raja Penyelamat itu, tidak harus duduk seperti tiga orang putera raja tersebut dan berharap agar Raja kita melakukan segalanya untuk kita. Sebaliknya kita dipanggil untuk bekerja sama membangun Kerajaan Allah. Sebab apabila Dia datang kembali, Dia akan meminta setiap kita mempertanggung jawab segala perbuatan kita terhadap sesama dengan bakat-bakat yang sudah diberikan-nya kepada kita.

Persoalannya, sudahkah kita melakukan segala yang dikehendaki oleh Tuhan kita perbuat…? (JL)

Cadangan soalan refleksi peribadi dan perkongsian KKD:

  1. Menurut anda, siapakah Yesus itu bagi kehidupan anda sendiri?
  2. Apakah perbezaan antara kerajaan duniawi dengan kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus itu?

Cadangan aktiviti minggu ini:

Renungkan betul-betul siapakah raja kehidupan anda selama ini. Betulkah raja kehidupan anda adalah Yesus Kristus. Bagaimana jika anda sakit atau mengalami pelbagai kesusahan, apakah Yesus masih bertakhta di hati atau malah masih mahu mencari kuasa-kuasa gelap?

Sharing is caring!